top of page
Home: Welkom
brug3.PNG

care for BelRAI©

BelRAI© for care

OVER BELRAICARE

logo.jpg

BelRAIcare is de commerciële naam van InOpZo waar Individuele Zorg en Optimalisatie van Zorg centraal staan. Om individuele zorg te bieden en optimalisatie van zorg te bereiken, kan BelRAI© niet ontbreken.

 

BelRAI© bevat wetenschappelijk gevalideerde instrumenten die zorgverleners toelaten  het functioneren van de persoon in beeld te brengen. Enkele belangrijke kernwoorden van BelRAI© zijn:

 • Holistische of biopsychosociale benadering

 • Focus op de capaciteiten en sterktes van de persoon

 • Multidisciplinair samenwerken

 • Persoonsgericht zorgplan

 • Kwaliteit van zorg

 • Zorg continuïteit

 

Kortom, BelRAI© omvat alles om een kwalitatief individueel persoonsgericht zorgplan op te maken.

 

BelRAIcare is dé organisatie om u te begeleiden bij al uw BelRAI©   vragen. Zo is BelRAIcare gekend om haar kwalitatieve BelRAI©  opleidingen en  onderbouwd BelRAI©  advies.

Home: Over

WIE ZIJN WE?

02.jpg

LIZA VAN EENOO

Oprichtster BelRAIcare

BelRAIcare is in mei 2017 opgericht door Liza Van Eenoo. Liza is een gedegen BelRAI© expert. Ze heeft haar expertise ontwikkeld bij de KU Leuven waar ze als onderzoeker betrokken was bij allerlei Vlaamse, Federale en Europese BelRAI© projecten in zowel de ouderenzorg als de geestelijke gezondheidszorg. Voordien heeft ze ook enkele jaren gewerkt als thuisverpleegkundige.

Doorheen de jaren is Liza gepassioneerd geraakt door BelRAI©. Ze gelooft heel sterk dat een correct gebruik van de BelRAI© instrumenten leidt tot kwalitatieve zorg op micro niveau (de individuele cliënt), meso niveau (de zorgorganisatie) en macro niveau (gemeenschappen / nationaal). Om aan te tonen dat ze de BelRAI© instrumenten heel erg waardeert en dat ze gelooft dat de BelRAI© instrumenten leiden tot kwalitatieve zorg, is haar slogan ‘Care for BelRAI© and BelRAI© for care’.

 • LinkedIn Social Icon
Charlotte.jpg

CHARLOTTE LIBBRECHT

Medewerkster BelRAIcare

Charlotte Libbrecht is al jaren gebeten door het multidisciplinair en transdisciplinair werken in de dagelijkse praktijk. Aanvankelijk binnen de ziekenhuissetting, snel ook transmuraal. Charlotte begon de BelRAI© in de praktijk te gebruiken sinds 2018. Ze gelooft sterk in de meerwaarde van de BelRAI© om een holistisch beeld te krijgen van de cliënt en de meerwaarde van het gebruik van de BelRAI© resultaten in het transmuraal multidisciplinair overleg. 
Charlotte is een gecertifieerd BelRAI
© trainer sinds 2019. Tijdens haar opleiding werd de BelRAI© passie nog aangewakkerd. Sinds eind 2019 geeft ze verschillende BelRAI© opleidingen. In 2021 werd Charlotte ook op Vlaams niveau geattesteerd. 

 • LinkedIn Social Icon
Anker: Wie zijn we?

BELRAI© OPLEIDINGEN

Een kwalitatieve BelRAI© opleiding is noodzakelijk om BelRAI© correct te gebruiken. Enkel bij een correct gebruik wordt de meerwaarde merkbaar en zijn zorgverleners overtuigd dat BelRAI© een adequaat hulpmiddel is om een kwalitatief individueel persoonsgericht zorgplan op te maken. Om dit te realiseren, biedt BelRAIcare allerlei BelRAI© modules en opleidingen aan die steeds praktijkgericht zijn. De doelgroep van de opleidingen is eenieder die BelRAI© wil leren kennen zoals zorgverleners, directies en softwareleveranciers. Samen met u zoekt BelRAIcare naar dé BelRAI© opleiding die uw organisatie nodig heeft, ongeacht de software die jullie gebruiken. Aangezien kwaliteit zeer hoog in het vaandel staat bij BelRAIcare, worden de opleidingen uitsluitend gegeven door gecertificeerde BelRAI© trainers.

Onze BelRAI© opleidingen voor indicatiestellers

**NIEUW**

Nieuw in ons opleidingsaanbod zijn de BelRAI© train-the-trainer opleidingen! Deze opleidingen richten zich naar personen die zorgverleners willen vormen en coachen of hun organisatie wil ondersteunen bij de BelRAI© implementatie. Voor onze BelRAI© train-the-trainer opleidingen werken we samen met het Vlaams expertisecentrum Healtium:  BelRAI - Healtium. Deze samenwerking maakt dat we BelRAI© train-the-trainer opleidingen kunnen organiseren over heel Vlaanderen.

healtium2.png

BelRAIcare organiseert BelRAI opleidingen samen met...

Home: BelRAI opleidingen
TTT

BELRAI©  ADVIES

advise5.jpg

Door de jarenlange ervaring met BelRAI©, is BelRAIcare hét aanspreekpunt voor al uw BelRAI©   vragen. Zo wordt vanuit BelRAIcare advies verleend bij:

 • de opstart van BelRAI© binnen uw organisatie

 • het omgaan met BelRAI© resultaten tijdens een cliëntenoverleg, een multidisciplinair teamoverleg  of een briefing

 • de integratie van BelRAI© in uw software of elektronisch zorgdossier

 •    ...

Home: Tekst
kwaliteit2.jpg

KWALITEITSRAPPORTAGE MET BELRAI©   DATA

Van zodra BelRAI© geïmplementeerd is in uw organisatie en u merkt dat BelRAI© inderdaad een adequaat hulpmiddel is om de kwaliteit van zorg voor de individuele persoon te optimaliseren, kan de kwaliteitsrapportage op organisatieniveau niet ontbreken. De expert van BelRAIcare ontwerpt uw kwaliteitsrapporten op organisatie- en/of afdelingsniveau en samen met u worden de BelRAI© data diepgaand geanalyseerd.

Home: Tekst

OOK DE OVERHEID KIEST VOOR BELRAI©  

Zowel de federale overheid als de deelstaten zijn overtuigd van het gebruik van BelRAI©. Samen hebben ze een BelRAI© protocolakkoord ondertekend  waarin ze besluiten om BelRAI© te implementeren in alle sectoren van zorg en gezondheid.

Klik hier voor meer informatie op de BelRAI© website van de federale overheid (informatie, BelRAI© 2.0 webapplicatie, enzovoort). Klik hier voor meer informatie omtrent de implementatie van de BelRAI© voor Vlaanderen.

BelRAIcare biedt ook ondersteuning aan het federaal BelRAI-team van de FOD Volksgezondheid / RIZIV.  De expertise van BelRAIcare is ingeroepen voor onder andere de ontwikkeling van de BelRAI© train-the-trainer opleidingen en voor het opleiden van gecertificeerde BelRAI© trainers.

Home: Tekst
Home: Contact

Welke BelRAI© vraag u ook heeft, BelRAIcare helpt u zeker verder. Neem gerust contact op met onze BelRAI© expert.

brug3_edited.jpg

Bedankt voor uw bericht!

Contactformulier
bottom of page