top of page
brug3.PNG

Praktijkgerichte intervisie voor zorgverleners die een BelRAI© opleidingsbewijs of attest behaald hebben. Uiteraard houden we ons aan de voorwaarden van de Vlaamse overheid, zoals bepaald in het ministerieel besluit van 3 september 2021.

BelRAI-indicatiestellers 
BelRAI-beoordelaars

 • Jaarlijks een halve dag per geattesteerd BelRAI instrument, vanaf het vierde jaar tweejaarlijks.

 • Maximaal 12 deelnemers

 • Instrument-specifiek

 • Thema's:

  • BelRAI© nieuwtjes

  • Leren en adviseren van elkaar

  • Casuïstiek van het desbetreffende BelRAI© instrument

 • Certificaat: aanwezigheidsattest/aanvulling addendum attest​

BelRAI-trainers
 

 • Jaarlijks twee halve dagen, vanaf 2 BelRAI-instrumenten: jaarlijks 1 halve dag per instrument

 • Maximaal 12 deelnemers

 • Instrument-specifiek

 • Thema's:

  • BelRAI© nieuwtjes

  • Herhaling

  • Verdieping

  • Casuïstiek van het desbetreffende BelRAI© instrument

 • Certificaat: aanwezigheidsattest/aanvulling addendum attest​

Open BelRAIcare opleidingen
Ontwerp zonder titel (45).png

Matthias, verpleegkundige WZC

Hoe meer organisaties vertegenwoordigd zijn in een intervisie, hoe interessanter! Dit omdat vanuit meerdere huizen kennis verkregen wordt over hun ervaringen en plan van aanpak.

Er is een fijne sfeer en goede communicatie. Het is fijn dat er geluisterd wordt naar onze vragen.

bottom of page