top of page
brug3.PNG
Workshop (1).png

De volledige basisopleiding is niet aan u besteed?  U wilt een praktijkgerichte verdieping in een bepaalde module, een opfrissing voor een bepaald thema of een concrete uitwerking van een ander idee.

Mogelijke thema's

We werken uw idee uit in een opleiding op maat. Enkele mogelijke modules waarin verdiept kan worden:

  • Invullen en scoren van de BelRAI© items

  • Interdisciplinair gegevens verzamen i.f.v. BelRAI©

  • Gebruik van een specifiek BelRAI© instrument in zijn specifieke context

  • Interpreteren van de BelRAI© resultaten en gebruiken bij het opstellen van een geïndividualiseerd zorgplan voor uw cliënt

  • Gebruik van de software

  • Multidisciplinair invullen op de BelRAI 2.0 webapplicatie

  • Gebruik van de BelRAI© resultaten binnen een multidisciplinair overleg

  • Van BelRAI© resultaten naar een woonzorgleefplan

  • Implementatie van de BelRAI© binnen uw organisatie

  • ...

Open BelRAIcare opleidingen
bottom of page