top of page
opleiding5.jpg
BelRAI© screener i.f.v. zorgplanning

Praktijkgerichte opleiding voor zorgverleners die de BelRAI© screener willen gebruiken in de praktijk.

Voorwaarden overheid

Uiteraard houden we ons aan de voorwaarden van FOD Volksgezondheid:

  • De opleiding bedraagt minimaal 1 dag, aangevuld met twee terugkomdagen of intervisiemomenten van een halve dag.

  • Om de interactie tijdens de opleiding te garanderen nemen maximaal 15 deelnemers deel.

  • Vastgelegde verplichte thema's worden in de BelRAI© opleiding opgenomen.

 Naast de verplichte thema's zijn individuele aanpassingen mogelijk.

Thema's

  • Wat zijn de BelRAI© instrumenten en hoe werken ze in de praktijk?

  • Wetgevend kader, BelRAI© toegangsbeheer en gegevensdeling, software

  • Correct invullen van de BelRAI© items: na een korte en concrete uitleg wordt een BelRAI© beoordeling ingevuld a.d.h.v. een casus.

  • Interpretatie van de BelRAI© screener.

  • Meerwaarde en tips voor implementatie in uw organisatie.

Certificaat

Opleidingsbewijs Basisopleiding BelRAI© Screener

bottom of page