top of page
opleiding6.jpg
BelRAI© opleiding op maat

De volledige basisopleiding is niet aan u besteed?  U wilt een praktijkgerichte verdieping in een bepaalde module, een opfrissing voor een bepaald thema of een concrete uitwerking van een ander idee.

Mogelijke thema's

​We werken uw idee uit in een opleiding op maat. Enkele mogelijke modules waarin verdiept kan worden:

  • Invullen en scoren van de BelRAI© items

  • Gebruik van een specifiek BelRAI© instrument in zijn specifieke context

  • Interpreteren van de BelRAI© resultaten en gebruiken bij het opstellen van een geïndividualiseerd zorgplan voor uw cliënt

  • Gebruik van de software

  • Multidisciplinair invullen op de BelRAI 2.0 webapplicatie

  • Gebruik van de BelRAI© resultaten binnen een multidisciplinair overleg

  • Van BelRAI© resultaten naar een woonzorgleefplan

  • Implementatie van de BelRAI© binnen uw organisatie

  • ...

bottom of page