opleiding2.jpg
Intervisie na BelRAI© opleiding

Praktijkgerichte intervisie voor zorgverleners die een BelRAI© opleidingsbewijs of attest behaald hebben.

Voorwaarden overheid

Uiteraard houden we ons aan de voorwaarden van de Vlaamse overheid, zoals bepaald in het ministerieel besluit van 3 september 2021, om het attest als BelRAI© indicatiesteller te behouden :

 • Vanaf het kalenderjaar na de voltooiing van de opleiding dient een indicatiesteller intervisies te volgen met een frequentie van:

  • jaar 1 - 3: jaarlijks

  • > jaar 3: tweejaarlijks

 • De intervisie duurt minimaal een halve dag. 

 • Om de interactie tijdens de opleiding te garanderen nemen maximaal 12 deelnemers deel.

 • De intervisie is instrument-specifiek. De intervisie voor het BelRAI© sociaal supplement wordt steeds gecombineerd met de intervisie van de BelRAI© screener.

 Naast de verplichte thema's zijn individuele aanpassingen of aanvullingen mogelijk.

Ook de federale zorgactoren raden wij ten zeerste aan om minimum jaarlijks een intervisie te volgen.

Thema's

 • BelRAI© nieuwtjes

 • Leren en adviseren van elkaar

 • Casuïstiek van het desbetreffende BelRAI© instrument

Certificaat

Aanvulling op het attest erkenning BelRAI© indicatiesteller of het BelRAI© opleidingsbewijs (aanwezigheidsattest)

Open opleidingen