top of page
opleiding2.jpg
Intervisie na BelRAI© opleiding

Praktijkgerichte intervisie voor zorgverleners die een BelRAI© opleidingsbewijs of attest behaald hebben.

Voorwaarden overheid

Uiteraard houden we ons aan de voorwaarden van de Vlaamse overheid, zoals bepaald in het ministerieel besluit van 3 september 2021, om het attest als BelRAI© indicatiesteller te behouden :

 • Vanaf het kalenderjaar na de voltooiing van de opleiding dient een indicatiesteller intervisies te volgen met een frequentie van:

  • jaar 1 - 3: jaarlijks

  • > jaar 3: tweejaarlijks

 • De intervisie duurt minimaal een halve dag. 

 • Om de interactie tijdens de opleiding te garanderen nemen maximaal 12 deelnemers deel.

 • De intervisie is instrument-specifiek. De intervisie voor het BelRAI© sociaal supplement wordt steeds gecombineerd met de intervisie van de BelRAI© screener.

 Naast de verplichte thema's zijn individuele aanpassingen of aanvullingen mogelijk.

Ook de federale zorgactoren raden wij ten zeerste aan om minimum jaarlijks een intervisie te volgen.

Thema's

 • BelRAI© nieuwtjes

 • Leren en adviseren van elkaar

 • Casuïstiek van het desbetreffende BelRAI© instrument

Certificaat

Aanvulling op het attest erkenning BelRAI© indicatiesteller of het BelRAI© opleidingsbewijs (aanwezigheidsattest)

Open opleidingen BelRAIcare

Dit zijn intervisies waarop iedereen kan inschrijven, dit wil zeggen dat de intervisies gegeven worden voor een gemengde groep deelnemers vanuit verschillende organisaties. De intervisies gaan online door (via MS Teams), duren 4 uren en kosten €85 (excl. BTW). Er wordt een voorbereiding gevraagd.

 

​Wij organiseren instrument-specifieke intervisies online op volgende data:

Open intervisies indicatiestellers
bottom of page