top of page
opleiding1.webp
BelRAI© screener indicatiesteller

Praktijkgerichte opleiding voor zorgverleners die de BelRAI© screener willen gebruiken als indicatiesteller.

Voorwaarden overheid

Uiteraard houden we ons aan de voorwaarden van de Vlaamse overheid zoals bepaald in het ministerieel besluit van 3 september 2021:

  • De opleiding bedraagt twee halve opleidingsdagen en wordt aangevuld met een terugkomdag. Daarnaast moet nog een halve dag voorzien worden voor e-learning en individuele casusoefening.

  • Om de interactie tijdens de opleiding te garanderen nemen maximaal 15 deelnemers deel.

  • Vastgelegde verplichte thema's en materialen worden in de BelRAI© opleiding opgenomen. 

 Naast de verplichte thema's zijn individuele aanpassingen of aanvullingen mogelijk.

Thema's

  • Introductie interRAI en BelRAI© 

  • BelRAI© screener: invullen, coderen, interpretatie, casuïstiek

  • Wetgevend kader, BelRAI© toegangsbeheer en gegevensdeling, software

  • Meerwaarde en tips bij de implementatie in uw organisatie

  • Aandachtspunten bij een indicatiestelling

Certificaat

Attest erkenning BelRAI© screener indicatiesteller (na het slagen op de eindevaluatie met een score van 60% of meer)

Open opleidingen

Dit zijn opleidingen waarop iedereen kan inschrijven, dit wil zeggen dat de opleidingen gegeven worden voor een gemengde groep deelnemers vanuit verschillende organisaties. De opleiding gaat online door (via MS Teams), duurt 2x 4 uren en kost €195. Naast deze opleidingsuren worden een viertal uren thuisopdrachten voorzien.

  • Verkorte BelRAI screener: Voor BelRAI Home Care indicatiestellers of BelRAI LTCF indicatiestellers die ook aan de slag willen met de BelRAI screener (bijvoorbeeld bij opname in een WZC, binnen het centrum voor kortverblijf, dagverzorgingscentrum).

Open verkorte screener

Momenteel geen data beschikbaar

bottom of page