opleiding1.webp
BelRAI© screener indicatiesteller

Praktijkgerichte opleiding voor zorgverleners die de BelRAI© screener willen gebruiken als indicatiesteller.

Voorwaarden overheid

Uiteraard houden we ons aan de voorwaarden van de Vlaamse overheid zoals bepaald in het ministerieel besluit van 3 september 2021:

  • De opleiding bedraagt twee halve opleidingsdagen en wordt aangevuld met een terugkomdag. Daarnaast moet nog een halve dag voorzien worden voor e-learning en individuele casusoefening.

  • Om de interactie tijdens de opleiding te garanderen nemen maximaal 15 deelnemers deel.

  • Vastgelegde verplichte thema's en materialen worden in de BelRAI© opleiding opgenomen. 

 Naast de verplichte thema's zijn individuele aanpassingen of aanvullingen mogelijk.

Thema's

  • Introductie interRAI en BelRAI© 

  • BelRAI© screener: invullen, coderen, interpretatie, casuïstiek

  • Wetgevend kader, BelRAI© toegangsbeheer en gegevensdeling, software

  • Meerwaarde en tips bij de implementatie in uw organisatie

  • Aandachtspunten bij een indicatiestelling

Certificaat

Attest erkenning BelRAI© screener indicatiesteller (na het slagen op de eindevaluatie met een score van 60% of meer)