top of page
Home: Welkom
brug3.PNG
logo_transparante achtergrond.png

OVER BELRAICARE

 • LinkedIn
 • Facebook

BelRAIcare is de commerciële naam van InOpZo waar Individuele Zorg en Optimalisatie van Zorg centraal staan. Om individuele zorg te bieden en optimalisatie van zorg te bereiken, kan BelRAI© niet ontbreken. 

Lees meer over ons team.

 

BelRAI© bevat wetenschappelijk gevalideerde instrumenten die zorgverleners toelaten  het functioneren van de persoon in beeld te brengen. Enkele belangrijke kernwoorden van BelRAI© zijn:

 • Holistische of biopsychosociale benadering

 • Focus op de capaciteiten en sterktes van de persoon

 • Multidisciplinair samenwerken

 • Persoonsgericht zorgplan

 • Kwaliteit van zorg

 • Zorgcontinuïteit

 

Kortom, BelRAI© omvat alles om een kwalitatief individueel persoonsgericht zorgplan op te maken.

 

BelRAIcare is dé organisatie om u te begeleiden bij al uw BelRAI©  vragen.

 

BelRAIcare is gekend omwille van

Over BelRAIcare

BELRAI© OPLEIDINGEN

Een kwalitatieve BelRAI© opleiding is noodzakelijk om BelRAI© correct te gebruiken. Enkel bij een correct gebruik wordt de meerwaarde merkbaar en zijn zorgverleners overtuigd dat BelRAI© een adequaat hulpmiddel is om een kwalitatief individueel persoonsgericht zorgplan op te maken. Om dit te realiseren, biedt BelRAIcare allerlei BelRAI© modules en opleidingen aan die steeds praktijkgericht zijn. Samen met u zoekt BelRAIcare naar dé BelRAI© opleiding die uw organisatie nodig heeft, ongeacht de software die jullie gebruiken.

 

De doelgroep van de BelRAI© introductie is eenieder die BelRAI© wil leren kennen zoals zorgverleners, directies en softwareleveranciers. De BelRAI© opleidingen voor indicatiestellers richten zich naar zorgverleners die concreet aan de slag willen gaan met de BelRAI© instrumenten in functie van zorgplanning op maat. De doelgroep van de BelRAI© train-the-trainer opleidingen zijn personen die zorgverleners willen vormen en coachen of hun organisatie willen ondersteunen bij de BelRAI implementatie.

Aangezien kwaliteit zeer hoog in het vaandel staat bij BelRAIcare, worden de opleidingen uitsluitend gegeven door gecertificeerde BelRAI© trainers en conform de opgelegde opleidingsvereisten van Vlaamse overheid en FOD Volksgezondheid.

Klik voor meer informatie over onze opleidingen

BelRAIcare organiseert BelRAI opleidingen samen met...

BelRAI opleidingen

BELRAI©  ADVIES

Kopie van BelRAI advies.png

Door de jarenlange ervaring met BelRAI©, is BelRAIcare hét aanspreekpunt voor al uw BelRAI© vragen. Zo wordt vanuit BelRAIcare advies verleend bij:

 • de opstart van BelRAI© binnen uw organisatie

 • het omgaan met BelRAI© resultaten tijdens een cliëntenoverleg, een multidisciplinair teamoverleg  of een briefing

 • de integratie van BelRAI© in uw software of elektronisch zorgdossier

 •    ...

BelRAI advies
Kopie van kwaliteitsrapportage_edited.png

KWALITEITSRAPPORTAGE MET BELRAI©   DATA

Van zodra BelRAI© geïmplementeerd is in uw organisatie en u merkt dat BelRAI© inderdaad een adequaat hulpmiddel is om de kwaliteit van zorg voor de individuele persoon te optimaliseren, kan de kwaliteitsrapportage op organisatieniveau niet ontbreken. De expert van BelRAIcare ontwerpt uw kwaliteitsrapporten op organisatie- en/of afdelingsniveau en samen met u worden de BelRAI© data diepgaand geanalyseerd.

kwaliteitsrapportage

OOK DE OVERHEID KIEST VOOR BELRAI©  

BelRAI transparante achtergrond.png

Zowel de federale overheid als de deelstaten zijn overtuigd van het gebruik van BelRAI©. Samen hebben ze een BelRAI© protocolakkoord ondertekend  waarin ze besluiten om BelRAI© te implementeren in alle sectoren van zorg en gezondheid.

Klik hier voor meer informatie op de BelRAI© website van de federale overheid (informatie, BelRAI© 2.0 webapplicatie, enzovoort). Klik hier voor meer informatie omtrent de implementatie van de BelRAI© voor Vlaanderen.

BelRAIcare biedt ook ondersteuning aan het federaal BelRAI-team van de FOD Volksgezondheid / RIZIV.  De expertise van BelRAIcare is ingeroepen voor onder andere de ontwikkeling van de BelRAI© train-the-trainer opleidingen en voor het opleiden van gecertificeerde BelRAI© trainers.

overheid & BeRAI
Contactformulier
brug3_edited.jpg

Bedankt voor uw bericht!

bottom of page