top of page
opleiding4.jpg
BelRAI© screener/HC/LTCF

Praktijkgerichte opleiding voor zorgverleners die de BelRAI© willen gebruiken in de praktijk.

Voorwaarden overheid

Uiteraard houden we ons aan de voorwaarden van FOD Volksgezondheid:

  • De opleiding bedraagt minimaal twee opleidingsdagen, aangevuld met twee terugkomdagen of intervisies.

  • Om de interactie tijdens de opleiding te garanderen nemen maximaal 15 deelnemers deel.

  • Vastgelegde verplichte thema's worden in de BelRAI© opleiding opgenomen.

 Naast de verplichte thema's zijn individuele aanpassingen mogelijk.

Thema's

  • Wat zijn de BelRAI© instrumenten en hoe werken ze in de praktijk?

  • Correct invullen van de BelRAI© items: na een korte en concrete uitleg wordt een BelRAI© beoordeling ingevuld a.d.h.v. een casus.

  • Wat zijn de BelRAI© resultaten en hoe gebruiken we ze als hulpmiddel om een kwalitatief persoonsgericht zorgplan op te stellen?

  • Wetgevend kader, BelRAI© toegangsbeheer en gegevensdeling, software.

  • Meerwaarde en tips bij de implementatie in uw organisatie.

Certificaat

Opleidingsbewijs Basisopleiding BelRAI© Screener, Home Care, Long Term Care Facilities

bottom of page