top of page

BelRAIcare team

Wie zijn we?

 • Facebook
 • LinkedIn
02.jpg

Liza Van Eenoo

Oprichtster BelRAIcare - BelRAI expert

BelRAIcare is in mei 2017 opgericht door Liza Van Eenoo. Liza is een gedegen BelRAI©-expert. Ze heeft haar expertise ontwikkeld bij de KU Leuven waar ze als onderzoeker betrokken was bij allerlei Vlaamse, Federale en Europese BelRAI© projecten in zowel de ouderenzorg als de geestelijke gezondheidszorg. Voordien heeft ze ook enkele jaren gewerkt als thuisverpleegkundige.

Doorheen de jaren is Liza gepassioneerd geraakt door BelRAI©. Ze gelooft heel sterk dat een correct gebruik van de BelRAI© instrumenten leidt tot kwalitatieve zorg op microniveau (de individuele cliënt), mesoniveau (de zorgorganisatie) en macroniveau (gemeenschappen / nationaal). Om aan te tonen dat ze de BelRAI© instrumenten heel erg waardeert en dat ze gelooft dat de BelRAI© instrumenten leiden tot kwalitatieve zorg, is haar slogan ‘Care for BelRAI and BelRAI for care’.

 • LinkedIn

Charlotte Libbrecht

Medewerkster BelRAIcare - BelRAI trainer

Charlotte Libbrecht is al jaren gebeten door het multidisciplinair en transdisciplinair werken in de dagelijkse praktijk. Aanvankelijk binnen de ziekenhuissetting, snel ook transmuraal. Charlotte begon de BelRAI© in de praktijk te gebruiken sinds 2018. Ze gelooft sterk in de meerwaarde van de BelRAI© om een holistisch beeld te krijgen van de cliënt en de meerwaarde van het gebruik van de BelRAI© resultaten in het transmuraal multidisciplinair overleg. 
Charlotte is een gecertifieerd BelRAI©-trainer sinds 2019. Tijdens haar opleiding werd de BelRAI© passie nog aangewakkerd. Sinds eind 2019 geeft ze verschillende BelRAI© opleidingen, ze vervoegt trots het BelRAIcare-team sinds midden 2020. In 2021 werd Charlotte ook op Vlaams niveau geattesteerd.

 • LinkedIn
WhatsApp Image 2022-05-10 at 4.24.11 PM.jpeg
veronique.jpeg

Veronique Van den Eede

Medewerkster BelRAIcare - BelRAI trainer

Veronique haar bijzondere interesse als verpleegkundige en gerontoloog gaat al jaar en dag uit naar de zorg voor de kwetsbare mens. De combinatie van wetenschappelijk onderzoek, educatie en hulpverlening op de werkvloer is de rode draad in haar loopbaan. En laat het nu net dát zijn waar ook BelRAI© in uitblinkt...

Haar eerste kennismaking met interRAI was in 2010 en Veronique was onmiddellijk 'verkocht'. Haar ervaring leert dat BelRAI© een échte meerwaarde is in de zorg voor de mens en zijn hulpverlener(s). De arbeidstevredenheid neemt aanzienlijk toe gezien de betekenisvolle zorg die gegeven (én aangetoond) wordt. Sinds begin 2023 vervoegt ze met trots het BelRAICare-team.

 • LinkedIn

Ine Leenen

Medewerker BelRAIcare - BelRAI trainer

Ine is, als ergotherapeut/gerontoloog, steeds een voorvechter van interdisciplinaire samenwerking en het verhogen van Quality of Life/Care. Dit lukt alleen wanneer alle actoren in de zorg dezelfde taal spreken en denken. Laat dat nu net zijn wat Ine de meerwaarde van BelRAI© vindt. Deze meerwaarde kan natuurlijk alleen maar optimaal benut worden wanneer hulpverleners BelRAI© kennen en kunnen gebruiken. Het is vanuit haar passie voor de zorgverlening dat ze het BelRAIcare-team vervoegt sinds september 2023.  Ine behaalde haar certificaat tot BelRAI©-trainer in de zomer van 2023.

 • LinkedIn
Ine Leenen.jpeg

ONS TEAM VERVOEGEN?

 • Ben jij gepassioneerd door BelRAI©?

 • Denk jij BelRAI's?

 • Ben jij een gecertificeerde BelRAI©-trainer (of wil je er één worden)?

 • Hou je van opleidingen geven?

 • Werk je op zelfstandige basis?

Zeg je hier overal ‘ja’ op? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken!

Neem gerust contact met ons op:

brug3_edited.jpg

Bedankt voor uw bericht!

bottom of page