top of page
opleiding4.jpg
BelRAI© sociaal supplement

Praktijkgerichte opleiding voor BelRAI© screener indicatiestellers die de BelRAI© screener willen aanvullen met het BelRAI© sociaal supplement.

Voorwaarden overheid

Uiteraard houden we ons aan de voorwaarden van de Vlaamse overheid zoals bepaald in het ministerieel besluit van 3 september 2021:

  • De opleiding bedraagt twee halve opleidingsdagen. 

  • Om de interactie tijdens de opleiding te garanderen nemen maximaal 15 deelnemers deel.

  • Vastgelegde verplichte thema's en materialen worden in de BelRAI© opleiding opgenomen. 

 Naast de verplichte thema's zijn individuele aanpassingen of aanvullingen mogelijk.

Deze opleiding kan geïntegreerd worden in de opleiding BelRAI© screener indicatiesteller.

Thema's

  • Herhaling principes interRAI en BelRAI© 

  • BelRAI© sociaal supplement: wetgevend kader, invullen, casuïstiek

Certificaat

Attest erkenning BelRAI© sociaal supplement indicatiesteller 

bottom of page