top of page
Zoeken

Nieuws vanuit het Departement Zorg - BelRAI-intervisies.

Bijgewerkt op: 1 meiNaar aanleiding van de feedback vanuit het werkvelden de opleidingsinstanties en expertisecentra, werd de intervisiebelasting voor BelRAI-trainers en BelRAI-indicatiestellers bekeken. Onderstaande voorstellen werden op 24 april 2024 goedgekeurd door het kabinet en zullen worden opgenomen in een wijzigingsbesluit door de minister, in afwachting van het formele wijzigingsbesluit. De bedoeling van de wijzigingen is het verlichten van de intervisielast en het verbeteren van de efficiëntie van het opleidingsproces.


Intervisies voor BelRAI-trainers

Voor BelRAI-trainers die geattesteerd zijn voor meerdere instrumenten wordt het aantal verplichte intervisies gehalveerd. BelRAI-trainers die slechts voor één instrument geattesteerd zijn behouden hun 2 halve dagen intervisie. Vanaf 2 instrumenten volgt de BelRAI-trainer 1 halve dag intervisie per instrument. Deze maatregel gaat per direct in voor intervisies te volgen vanaf 2024 en blijft permanent behouden. Zie onderstaande tabel voor verduidelijking:

Aantal geattesteerde instrumenten

Huidig aantal intervisies per jaar (in halve dagen)

Nieuw voorstel aantal intervisies per jaar (in halve dagen)

1 instrument

2

2

2 instrumenten

4

2

3 instrumenten

6

3

Vrijstelling intervisies BelRAI Home Care

Voor het lopende kalenderjaar 2024 geldt dat zowel BelRAI-trainers als BelRAI-indicatiestellers een vrijstelling kunnen krijgen voor de intervisies BelRAI Home Care. Er is momenteel geen uitvoerend beleidskader dat het gebruik van de BelRAI Home Care instrumenten verplicht binnen de thuiszorg of de ouderenzorg. Dit geldt als een gegronde reden om uitstel te verlenen in 2024. Deze mogelijkheid tot vrijstelling geldt alleen voor 2024 en zal in het najaar worden geëvalueerd als er meer zicht komt op de implementatie van BelRAI Home Care. Het staat BelRAI-trainers en BelRAI-indicatiestellers echter vrij om indien gewenst deel te nemen aan een intervisie Home Care maar dit is geen verplichting. Erkende opleidingsinstanties zijn dus bijgevolg niet verplicht om een intervisie-aanbod te voorzien voor BelRAI Home Care in 2024.


BelRAI-indicatiestellers


Voor BelRAI-indicatiestellers blijft het aantal verplichte intervisies ongewijzigd. Zij dienen nog steeds een halve dag intervisie te volgen per geattesteerd instrument met uitzondering van de intervisie voor BelRAI Home Care voor het jaar 2024.


Vanaf het vierde jaar na het behalen van het attest is een vermindering van intervisies van kracht. Hierbij is slechts tweejaarlijks een halve dag intervisie per instrument vereist.57 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page