top of page
Zoeken

Nieuws vanuit het Departement Zorg

Eerste hulp bij BelRAI: wie contacteren?

Vanuit het Departement Zorg wordt opgemerkt dat heel wat vragen met betrekking tot BelRAI niet bij de juiste persoon of instantie terecht komen. Zij hebben een contacttabel opgemaakt om je hierin te begeleiden.

Uiteraard kan je ons ook contacteren met alle BelRAI-vragen en begeleiden wij je graag! Wij zijn jouw contactpersoon voor alle vragen over het BelRAI-opleidingen, opleidingsmateriaal en inhoudelijke vragen over BelRAI.


Opvolging gebruik BelRAI-instrumenten: BelRAI in cijfers

Op 20 december '23 trok het Departement Zorg het aantal ingediende BelRAI-beoordelingen uit het VIP BelRAI, we zetten de cijfers op een rijtje:

  • BelRAI-screener (sinds 1/06/'21): 436.407

  • BelRAI Sociaal Supplement (sinds 1/06/'22): 87.412

  • BelRAI-LTCF (sinds 1/06/'23): 17.120

BelRAI in kader van financiering (o.a. zorgbudget voor ouderen met een zorgnood)

  • Momenteel wordt de BelRAI-screener gebruikt om het recht op het zorgbudget voor zwaarzorgbehoevenden (ZZZ) te openen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming binnen de diensten voor gezinszorg, de diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen en de OCMW’s en Welzijnsverenigingen. (Meer info)

  • Bewoners van de Vlaamse woonzorgcentra krijgen het ZZZ van 140 euro automatisch indien er een opnameovereenkomst werd geregistreerd in eWZCfin.

  • De implementatie van de BelRAI-screener voor het recht op toekenning van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (ZBO), vroeger 'tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden', is momenteel gepland op 1 juli 2024. Tot tegenbericht blijft de huidige procedure van toepassing. Meer informatie over het ZBO vindt u op de website van de Vlaamse sociale bescherming. Sinds 1 april 2023 moet, bij een verblijf in een woonzorgcentrum, geen medische inschaling meer gebeuren voor de aanvraag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Vanaf dan krijgt de bewoner automatisch een zorgcategorie 4 (of 5) toegekend.

  

 Zorgrelatiedatabank

We geven graag een update over het raadplegen van BelRAI-inschalingen voor opname: vanaf nu is het mogelijk om voorafgaand aan de opname manueel een zorgrelatie aan te maken met een zorggebruiker. Op die manier kan men nagaan of er reeds een BelRAI-inschaling van deze persoon beschikbaar is op het VIP BelRAI. Ook centra voor dagverzorging zonder bijkomende erkenning kunnen nu nagaan of recent een BelRAI werd afgenomen voor de zorggebruiker en, indien gewenst, een nieuwe BelRAI-inschaling aanmaken of een bestaande aanpassen. 

Contacteer ons zeker met meer vragen hierover.


Financiering BelRAI-coördinator (WZC en centra voor kortverblijf)

De Vlaamse Regering keurde de introductie van een BelRAI-coördinator binnen de financiering van woonzorgcentra en centra voor kortverblijf goed (BVR 6/10/'23). Per 100 bewoners kan er 0,5 VTE BelRAI-coördinator vanaf facturatiejaar 2025 (referentieperiode 1 juli 2023 – 30 juni 2024) in aanmerking komen voor financiering voor zover er nog marge is binnen het deel A2 (bovennormpersoneel).

Voorwaarden:

  • De BelRAI-coördinator heeft een contract van onbepaalde duur (loontrekkend of statutair).

  • De functie wordt opgenomen door een personeelslid of door verschillende personeelsleden.

  • Het is contractueel vastgelegd hoeveel uur per week de BelRAI-coördinator is vrijgesteld voor deze functie.

32 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentarer


bottom of page